john maxwell

Top 50 experți în management și leadership

Jurgen Appelo speaker și autor a dorit să afle care sunt cei mai populari experți în leadership și management la nivel mondial. Appelo a folosit o metodologie pentru ierarhizare folosind Google, autor profiles, rating Goodreads, Twitter follower, reputație blog-ului, Wikipedia.

Elon Musk

Regula celor cinci ore

Leaderi de tipul Elon Musk, Oprah Winfrey, Warren Buffett și Mark Zuckerberg au un pattern comun și anume: cinci ore pe zi sau cinci ore pe săptămână le dedică pentru a învăța sau a experimenta.

Trei întrebări pe careun leader trebuie să și le adreseze în fiecare zi

Reflectarea este foarte importantă pentru a avea succes. Pentru a facilita mai bine procesul este nevoie de formulare unor întrebări. Susan Fowler ne propune trei întrebări puternice la care să ne gândim în fiecare zi.